Veri Bilimi Veri Bilimcisi Data Science Data Scientist

Ne Nedir? (Veri Bilimi, Veri Bilimcisi)

2020-11-07 Abdullah Kise

Veri Bilimi Nedir?

Veri bilimi, makine öğrenimi, derin öğrenme ve bunların çıktıları olan yapay zeka gibi çeşitli ileri analitik çalışmaların yapıldığı büyük veri ile ilişkili bir önemli alandır. 

Bir takım matematiksel modeller ve istatistiksel teknikler kullanılarak veri kümeleri incelenir. Bu incelemenin sonucunda verinin oluşumu ile ilgili bir takım desenler ve eğilimler keşfedilmeye çalışılır.

Amaç bu desenleri ve eğilimleri kullanarak ileriye dönük tahminlerde bulunmak veya ileride gerçekleşmesini istediğimiz şeyler için bugün neleri değiştirebileceğimizi ortaya çıkarmaktır.

Veri Bilimcisi Ne İş Yapar?

Öncelikle yığın halindeki ham veri kümelerini ileriye dönük tahminler yapabilmek için düzenler, zenginleştirir ve kullanışlı hale getirir. Sonra bir takım modeller ve teknikler vasıtasıyla verinin oluşumunu matematiksel olarak ifade eder. Bu matematiksel ifadeler yardımıyla da ileriye dönük tahminlerde bulunur. Tahmin sonuçları ile gerçek dünya arasında ilişki kurar ve konu ile ilgili somut adımların atılabilmesini olanaklı hale getir.

Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Öncelikle ekip halinde çalışabilen, sabırlı, meraklı ve problem çözmeye yatkın bir kişiliğe sahip olmalıdır. Parçalar arasında bağlantı kurabilmesi, kurgu yapabilmesi ve iletişiminin kuvvetli olması beklenir.

Çünkü ilk bakışta anlamsız gelen, farklı kaynaklardan elde edilen, çeşitli biçimlerde olan ve içerisinde bir çok gizemi barındıran veri kümeleri ile çalışmak gerekebilir. Bu ham veri yığınından değerli bilgiler elde etmek için hele ki ileriye dönük tahminlerde bulunabilmek için bir çok alt aşama defalarca kez tekrarlanır. Bu rol aynı zamanda çıktıları yorumlamayı ve sonuçları iş birimlerine, yöneticilere sunmayı gerektirir.

Bir veri bilimcisi teknik olarak matematik ve istatistik kavramlarıyla düşünebilmeli, bazı bilgisayar programlarına, dillere ve kütüphaneleri hakim olmalı, çalıştığı veri kümesiyle ilişkili işletme konusuna da aşina olmadır.

 

Veri Bilimcisinin kullanabileceği Azure veya on-prem ürünler şunlardır:

  • Excel
  • Power BI
  • Azure Machine Learning
  • Azure Databricks
  • SQL Server (Machine Learning)
  • Azure Synapse Analytics
  • Azure HDInisght