Devcosci Bilişim Danışmanlık ve Eğitim

Teknoloji, bilim ve tekniği kullanarak kurumsal müşterileri için yazılım, iş, veri ve verimlilik konusunda katma değer üretir. Bünyesinde AR-GE ve inovasyon faaliyetleri yürütür.

Hakkımızda

Devcosci Bilişim Danışmanlık ve Eğitim olarak Veritabanı Yönetimi, İş Zekası, Büyük Veri, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Elektronik, Yazılım, Ofis ve İş Verimliliği konularında eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme hizmeti vermekteyiz. Saha tecrübelerimizi ve en güncel bilgileri sektör ile sık sık paylaşıyor, ücretsiz yetiştirme programları düzenleyerek ülkemizde nitelikli insan kaynağı yetişmesine gönüllü katkıda bulunuyoruz. Bir yandan kurumsal firmalara know-how aktarımı yaparken bir yandan da uzmanı olduğumuz konularda AR-GE faaliyetleri yürütüyor, kendi milli ve yerli ürünlerimizi geliştiriyoruz.

Felsefemiz

Devcosci ismi varlık felsefesinin nişanesi olarak Development & Devotion (Geliştirme ve Özveri), Coding & Collabration (Kodlama ve İş Birliği), Science & Scientific (Bilim ve bilimsellik) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Amacımız en güncel teknolojileri ve bilimsel teknikleri harmanlayarak, uzun soluklu iş birliği anlayışıyla ve özveriyle en kısa sürede çözüm sunmaktır. Her adımda veri gizliliği ve güvenliğine özel hassasiyet göstermekteyiz.

Tarihçe

Firmamız kurulduğu ilk günden itibaren her biri en az 10 yıllık tecrübeye sahip eğitmen ve danışman rollerinde matematikçi ve mühendis kadrosuyla hizmet vermeye başlamış, daha ilk yılında Bankacılık, Sigortacılık, Otomotiv, Sağlık, E-ticaret, Güvenlik, Perakende, Giyim, Telekom, Gıda ve Bilişim sektörlerinden çok değerli kurumsal müşterilere hizmet götürmüştür. Ekosistemdeki diğer hizmet sunan firmalarla birlikte proje ortaklığı da yapmaktadır. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren AR-GE faaliyetlerine hız vererek Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka teknolojilerini entegre ettiği cihazlardan ve akıllı yazılımlardan oluşan kendi ürünlerini geliştirmektedir.

Faaliyet Alanları


Programlama

İstatistiksel teknikler ve veri işleme teknolojileri vasıtasıyla her ölçekte uçtan uca İş Zekası projelerinin geliştirilmesi. Bu kapsamda veri taşıma işlemlerinin ve veri kalitesini artırıcı çalışmaların yapılması. Çok boyutlu veri ambarları ve veri modellerinin oluşturulması. Etkili tasarım prensiplerine göre pano ve rapor tasarımlarının yapılması, ihtiyaca uygun platformlarda yayınlanması.

Kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan elde edilen ve Büyük Veri olarak nitelendirilen çok çeşitli yapıdaki, hacim ve hareketteki veri yığınlarının depolanması için veri göllerinin oluşturulması. Bu veri yığınlarının diğer sistemleri besleyecek şekilde işlenmesi ve yayınlanması.

Veri Bilimi kapsamında çeşitli teknikler ve matematiksel modeller vasıtasıyla veri yığınlarından bir takım desenlerin ve eğilimlerin ortaya çıkarılması. Bu desen ve eğilimler vasıtasıyla ileriye dönük tahminler yapılması. Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme konusunda ihtiyaca özel analitik sistemlerin oluşturulması.

Elektronik cihazlar için talebe özel veya genel amaçlı yazılımların, ihtiyaca göre Yapay Zeka entegrasyonuyla, Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik konusuna hizmet edecek şekilde tasarlanması, uyarlanması ve geliştirilmesi.

Her türlü elektronik cihazın özel veya genel amaçlar doğrultusunda yeniden tasarlanması. Bu cihazların yönetilmesi , işlevselliğinin geliştirilmesi, iletişiminin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla programlanması. İhtiyaca göre Nesnelerin İnterneti kapsamında bir çözümün parçası olacak şekilde kullanılması.

Firma bünyesinde Ar-Ge birimi tesis ederek Ar-Ge projeleri geliştirmek suretiyle projelerin sanayi bakanlığı Tübitak, Avrupa Birliği, Kosgeb, vb. destekleyici kamu kurumlarına sunulması. Yurt içinde ve yurt dışında, yerinde veya teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyeti gösteren firmalarla Ar-Ge merkezleri kurulması, bu kapsamda firmalara danışmanlık, müşavirlik ve eğitim hizmetleri verilmesi.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yoluyla, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesinin ve standardının yükseltilmesi, verimliliğinin artırılması, üretim ve planlama maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda teknoloji bilgi üretilmesi. Her türlü teknik konuda, temel bilimlerde, fen bilimlerinde ve her türlü mühendislik bilimlerinde araştırma, geliştirme yapılması. Bilgi ve iletişim teknolojileri, malzeme teknolojileri, nano iletişim teknolojileri, mekatronik, robotik, üretim ve süreç teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme yapılması. Bu konularda yapılan çalışmaların ticaretleştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende satışlarının yapılması.


Danışmanlık

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği kapsamında bilinçlendirme, bilgilendirme, risk analizi, zafiyet tespiti, politika oluşturma, önleme, düzeltme ve ihtiyaca göre programlama çalışmalarının yapılması.

İşletim sistemi, sanallaştırma, ağ teknolojileri ve donanım konusunda kurulum, optimizasyon, yönetim, güvenlik ve mimari tasarım desteğinin verilmesi.

İş verimliliği ve ofis yazılımlarının kurulması, uygulanması, gerekli sistemlerin oluşturulması, programlanması ve etkili kullanımının sağlanması.

İş, proje ve süreç yönetimi, analizi, iyileştirme ve takibi konularıyla ilgili metodolojilerin uygulanması, gerekli yazılımların kurulması, programlanması ve etkili kullanımının sağlanması.


Eğitim

İlgili teknik ve teknolojilerin uygulama eğitimlerinin ve uygulama geliştirme konusunda yetiştirme eğitimlerinin talebe özel veya genel amaçlı olarak sınıf ortamında veya çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi, blog ve elektronik kitap/dergi yayını yapılması.

Faaliyet konusu ile ilgili eğitim kursları açmak ve işletmek.


Veri İşleme ve Barındırma

Veri depolayan ve işleyen ihtiyaca göre bulut tabanlı veya yerel, açık kaynak veya kapalı kaynak sistemlerin kurulması, yönetilmesi, izlenmesi ve risk analizi ve sağlık testlerinin yapılması, iyileştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması.

Faaliyet konusundaki çalışmaların bulut bilişim veya yerel teknolojiler kullanarak, açık kaynak veya kapalı kaynak paket ürünler/hizmetler haline getirilmesi. Bu ürünlerin/hizmetlerin ithalatının ve ihracatının yapılması. Talep edilen teknolojilerin bakım ve yönetilen hizmetler desteğinin verilmesi, lisans ve abonelik satışlarının yapılması.

Faaliyet konuları kapsamında nitelikli insan kaynağı, yönetilen hizmetler, bakım, danışmanlık, koçluk, mentorlük, seminer ve eğitim desteği verilmesi.

Önce Siz Haberdar Olun!

Ücretli veya ücretsiz seminerler, söyleşiler, makaleler, videolar, atölye çalışmaları, yeni eğitimler ve programlardan ve daha birçok etkinlikten haberdar olmak için bizi takip edin, güncel kalın!

İletişime Geçin

Devcosci Bilişim, Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti

Adres

Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş M. 4/7 Beşiktaş/İstanbul

Mail

info@devcosci.com

Telefon

+90 850 303 3 327 (DCS)