ETL&ELT Data WareHouse DWH

Ne Nedir? (ETL & ELT)

2021-01-18 Furkan Uzuner

ETL Nedir ? 
Verileri ve bilgileri toplarken gruplandırmanın doğru bir şekilde toplanması geliştiriciler ve bilgi sahipleri için çok önemlidir.ETL in açılımından bahsedecek olursak (Extract, Transform, Load) verinin bir kaynaktan alınıp (EXTRACT) belirli işlemlerden geçirildikten sonra (TRANSFORM)  hedef bir sisteme taşınmasıdır. (LOAD).Bu işlemlerin tümü sona erdikten sonra (verilerin temizlenip düzenlenmesi) aktarım ve dönüşüm işlemlerinin ardından Veri Ambarı katmanını modellenebilir.,

ELT Nedir ? 
Mantıksal olarak ETL ile aynıdır, kaynaktan alınan veriyi hedefe yükler. İsminden de belli olduğu üzere (Extract, Load,Transform) bu durumda farkı ise verinin üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan hedefe yüklenmesi, yüklendikten sonra düzenlenmesi ve değişiklik yapılabilir olmasıdır.

ETL vs ELT


ETL : Genellikle ilişkisel DB lerde kullanılır.

ELT : Nosql veri tabanlarında kullanılır.


ETL : Veri ara server da dönüştürülebilir. 

ELT : Veri hedef sistemlerinde dönüştürülür.


ETL : Dataya ulaşmak uzun sürer,hata telafisi zordur.

ELT : Dataya ulaşmak kolaydır.