Azure ML Makine Öğrenimi Machine Learning

Azure Machine Learning Studio ile Makine Öğrenimi Demo Serisi - (Classification)

2020-09-27 Abdullah Kise

Serinin özeti:

Seride Azure Machine Learning Studio üzerinden bir classification problemine odaklanıyoruz

Senaryomuza göre bizden bisiklet alan ve almayan müşterilerimizin bir takım özelliklerine bakarak bir model eğitiyoruz. Daha sonra bu model yardımıyla potansiyel alıcıları önceden tahmin edebileceğiz.

Bu sayede kampanya ve reklamlarımızın doğru hedef kitleye daha az maliyetle ulaşmasını sağlayabiliriz.

Data Science Çalışmaları için Microsoft Çözümleri

http://www.abdullahkise.com/2020/03/data-science-calsmalar-icin-microsoft.html

Üyelik Karşılaştırma

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning-studio/

BikeBuyer.csv

https://1drv.ms/u/s!Ap5-WHzOJRrTi4oiFa0t1ls6TQclSg?e=Gb4hlc

 

Azure Machine Learning Studio ile Machine Learning Demo Serisi - Bike Buyer – 1 (Classification)

Serinin bu bölümünde hayali bisiklet firmamıza ait müşteri verilerini Train ve Test olarak ikiye ayırıyoruz. Train ile modeli eğitiyoruz test verileri ile gerçek sonuçları modelin de tahmin etmesini sağlıyoruz.

 

Azure Machine Learning Studio ile Machine Learning Demo Serisi - Bike Buyer – 2 (Classification)

Serinin bu bölümünde Classification algoritmasının başarısını anlamamızı sağlayan metriklere (Accuracy, Precision, Recall, F1 Score) ve ROC grafiğine bir göz atacağız. Hemen ardından eğitilmiş modelimizi bir Web Service haline getirip test edeceğiz.

 

Azure Machine Learning Studio ile Machine Learning Demo Serisi - Bike Buyer – 3 (Classification)

Serinin bu bölümünde Azure ML Studio üzerinde yayınladığmız Web Service için Input ve Output nasıl düzenlenir konusuna bir göz atıyoruz. Yayınladığımız Web Servicei postman ve excel ile test ediyoruz.